Práce s klientem - odblokování

Při něm získává klient informace o svém prožitém stresu nejčastěji z deltového svalu na svých rukou. Člověk, který provádí odblokování pomocí metody One Brain velmi jemně zatlačí svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, aby pomocí zpětné vazby získal odpověď na otázky, které klade. Pomocí svalového testu komunikuje s tělem a myslí člověka. Klient otázku slyší a jeho tělo reaguje. Cítí-li stres - je sval slabý (podobně jako když se nám podlomí kolena při nemilé zprávě) a zablokuje se tok energie v těle. Cítí-li se v pohodě a dokážeme tak přijmout i situace nebo lidi zůstává sval pevný. Pomocí svalového testu tedy získáváme přesné informace na úrovni vědomí, podvědomí a buněčné paměti těla. Na otázky dostaneme odpověď ANO – NE. Prakticky to trochu připomíná i jako bychom prošli strojem času a dostali se znovu do určité události. Je to však z důvodu, abychom tuto situaci „opravili“ ne ji znovu prožili. A až se příště dostane do podobné stresové situace, můžeme jednat jinak!

Zpracování proběhne velmi jemným způsobem. Často pochopíme a porozumíme souvislostem a změníme situaci svým novým úhlem pohledu. Tím uvolníme možnost si znovu zvolit a také svou moc = schopnost ovlivnit svůj způsob chování v dané situaci. Zablokovaná energie se může znovu rozproudit. Když jsme tvůrci svého života a cítíme svoji moc věci měnit nevzniká nemoc. Rozdělte slovo nemoc = ne-moc. V dané chvíli to může znamenat, že nevěříme ve svou sílu a moc dělat věci podle sebe nebo se přizpůsobit a přijmout situaci takovou jaká je a cítit se dobře. Odblokování nám to znovu umožní.        

Kolik odblokování - sezení budete potřebovat?                                                                                                                                                                       Někdy stačí jedno odblokování a jindy je třeba jich absolvovat více (většinou u dospělých) . Stres taky nemáme jen jeden a za svůj život jsme jej prožili vícekrát.

DŮLEŽITÉ!!!

Metoda odstraňuje prvotní příčinu problému - zablokovaný tok energie v důsledku prožitého stresu. V žádném případě však nenahrazuje lékařskou péči. One Brain neléčí a nezabývá se diagnostikou. Zabývá se příčinou problému = stresem, NE následkem. Metodu je možno provádět i v těhotenství. U malých dětí se často pracuje i prostřednictvím maminky nebo tatínka. Problém dítěte je v převážné většině i problémem rodičů.  

Odblokování klienta nasměruje. Pomůže mu najít a vyjádřit blokované emoce, najít souvislosti, pochopit situace či chování lidí v nich. Novou VOLBU – tedy co, a hlavně jak změnit pro sebe, může udělat jen klient sám.

Svůj život si tvoříme sami. Je jen a jen na nás JAK.

Odblokování trvá 1-2 hodiny.

Metoda One Brain může pomoci v řešení strachu (z lidí, z řízení auta, z nadřízeného, z rodičů, učitelů, ze zkoušek, z neúspěchu, ze smrti, z budoucnosti, z lékařského ošetření, z výšky, malého prostoru apod.). Zbavit se můžete i trémy, závislosti, migrén, alergií nebo posílit vaše sebevědomí. Velmi účinná je při odstraňování dyslektických problémů, problémů při učení nebo u poruch řeči. Klient je ten kdo určuje, který problém je pro něj prioritní a chce ho začít řešit.