O metodě One Brain (KINEZIOLOGIE) 

Název je odvozen od ideální funkce mozku, tedy spolupráce mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Toto spojení nám dovoluje využívat polaritu, kterou v sobě máme. Pravá mozková hemisféra, to je naše tvořivost, vnímání prostoru, nikoliv času. Je nositelkou uměleckých schopností a nezná pocit strachu. Levá mozková hemisféra, to je naše konání, uvažování, vnímání času a také strachu. Náš kontrolor a programátor starých přesvědčení.

A proč je dobré využívat spolupráce mozkových hemisfér – tedy jednotný mozek?

Zatím co levá by jen konala, a to ponejvíce na základě předcházejících zkušeností a vědomostí, pravá by zase jen tvořila – vymýšlela nové způsoby a postupy, ale jak se říká „skutek utek“. Takže dokážeme-li navodit spolupráci, pak spojíme tvoření s konáním a lépe je nám na světě. V důsledku prožití stresů se celková kapacita našeho mozku sníží až na ¼ a neurologická reakce na negace nabývá podobu neurologické blokády. Vzniklé blokády nám pak startují automatické chování a pocit bezmocnosti a my pak přes veškeré úsilí a snahu nejsme schopni tvořivě jednat. Většinou opakujeme stále stejné destruktivní a málo účinné reakce. Negativní pocit prožitý v dané situaci nám blokuje energetické proudění na mozkové úrovni a následně i v některé části těla.

Podle výzkumů z 90. let minulého století je i dyslexie problémem nesprávné komunikace mezi pravou a levou hemisférou a také předním a zadním mozkem. V důsledku silného nepříjemného emočního prožitku, který může být emocionálním traumatem, strachem, bolestí, či strachem z bolesti, se v mozku vytvoří tzv. "bílé skvrny“, které nám jakoby zakrývají některé schopnosti a my pak nevědomě popíráme jejich existenci. Tyto blokády a bílá místa lze za spolupráce mezi facilitátorem a klientem velmi jemným způsobem odstranit = najít příčinu stresu, změnit nepříjemné pocity z prožité události a uvolňujícími cviky (korekcemi) navodit zpět harmonické proudění energie v našem těle. Pro zjištění potřebných informací se používá svalového testu. Korekce jsou jednoduché pohyby, dotyky či působení světla a jsou časově krátké.

Pro koho je metoda určena?  Dospělým i dětem od 0 do 100 let, kteří se rozhodli něco ve svém životě změnit. Problémy miminek lze řešit přes maminku, či jiného příbuzného. Sezení probíhá individuálně nebo za přítomnosti někoho blízkého (Dítě s rodičem).