Kde centrum najdete

Mateřská škola u Bečvy 2, Přerov (letecká mapa)

        Hlavní budova MŠ (hlavní vchod uprostřed)