Co je odblokování

Lidé, kteří se s metodou One Brain - v Čechách rozšířené také pod  označením "kineziologie" - seznámili anebo se teprve na první návštěvu chystají, napadá spousta otázek. Tato metoda je skutečně založená na svalovém testu. Úžasným způsobem však propojuje některé další způsoby alternativní pomoci. Celé odblokování je velmi individuální a s velkým respektem k tomu, co klientovo tělo přes svalový test "říká". Metodu One Brain, kterou jsem objevila před několika lety, bych nazvala jemným a něžným nahlížením do zákoutí "lidské duše". Můžete odhalit příčinu potíží a najít k nim řešení, zbavit se strachu z minulých zážitků a hlavně zpracovat stres, který si z  prožitých nepříjemných emocí  v těle neseme. Někdy ani nevíme co je příčinou toho, že se v dané chvíli cítíme právě tak jak se cítíme.Souvislost už nám dávno unikla. Facilitátor = člověk opírající se o metodu One Brain, může pomoci usnadnit člověku změnit postoj či změnit úhel pohledu, když se mu vracejí nepříjemné vzpomínky nebo životní rány. Díky pochopení svých pocitů, může mít klient možnost nového způsobu chování. Facilitátor nemůže však nést odpovědnost za klienta, protože skutečnou změnu může uskutečnit jen a jen on sám. Odblokujeme-li starý emoční stres můžeme dokázat překonat svoje staré zvyky, strachy, modely chování a starý systém přesvědčení.Pak je úspěšná i práce toho, kdo nám pomáhá - facilitátora (či jiného terapeuta).

Můžeme změnit náš způsob komunikace s jinými, můžeme změnit náš způsob vnímání a reakce na určité situace atd. Zkrátka, můžeme změnit sebe. Je však důležité najít a odstranit nepříjemné pocity z minulosti - emocionální prožívání, jež omezují naše vnímání v přítomnosti. Připomíná mi to trochu situaci, když si koupíme nový elektrický spotřebič. U každého je samozřejmostí návod k použití. My jsme tím "spotřebičem", jen ten návod k použití je nám mnohdy špatně srozumitelný a nebo máme pocit, že ho zapomněli přiložit. A tak často zkoušíme různé způsoby, mezi jinými i metodu pokus = omyl či úspěch. Dát dohromady dobře fungující návod je na nás samotných. A způsobů, jak k tomu dojít, je mnoho. Jedním z nich může být i s pomocí této metody. "Spotřebič" zůstává a my vždy čas od času máme potřebu změnit k lepšímu "návod k použití" a tak se "spotřebič" stále renovuje. Být v jednotě se sebou samým je pocit naladění a harmonie. Tělo má užasnou schopnost sebeléčení - pokud si tento proces nezablokujeme. Sama lékařská věda říká, že až 95% onemocnění je psychosomatického původu. Naše tělesné zdraví je tedy závislé na našich duševních procesech. Metoda One Brain využívá svalového testu, založeného na reakci našeho těla a stresové situace. (Ostatně - kdo z nás to nezná: prosím tě, sedni si, potřebuji ti říci něco nepříjemného. Mozek při nepříjemné zprávě vysílá impulzy a nám ochabnou svaly, podlomí se kolena).

Co nám říká náš mozek?

Pravá mozková hemisféra se stará o tvořivost a nabízí uvědomění, jež není založeno na "realitě", kterou považujeme právě nyní za pravdu. Neuvědomuje si strach, bolest, ani přesvědčení a omezení z minulosti. Je poctivým svědkem naší minulosti - pamatuje si celou pravdu, nejen tu část pravdy, kterou si chceme zapamatovat. Je nebojácná, neposuzuje. Je rytmická (muzikální), jejím jazykem jsou obrazy, barvy, symboly. Nezná čas, má neomezené vnímání, je zaměřená na celek, vnímá prostor, a proto je tvůrčí.

Levá mozková hemisféra je analytická, lineární, zaměřená na detaily, na přežití. Je časově orientovaná, je sídlem verbální řeči, představ o sobě, posuzuje a je sídlem systému přesvědčení. Ten sídlí v části mozku nazvané Společná integrační plocha - slučuje všechny naše smyslové vjemy a spojuje je s naším momentálním systémem přesvědčení. Zde "žije" i obraz o nás samých a naše úcta k vlastnímu Já. Jejím účelem je řídit a nabízet co už víme - je založena na našich životních zkušenostech. Jsou motivovány strachem a my se bojíme každé změny, je to obyčejný strach z neznámého.

Jak už je patrné z názvu této metody, je důležité, aby obě mozkové hemisféry spolupracovaly a my z toho měli maximální užitek. Při tomto způsobu jak pomoci sám sobě, často padne otázka : "Kolik sezení budu potřebovat?" Jsou případy, kdy i na poměrně složitý problém stačí jedno sezení, jindy je jich třeba více.

Podobně jako v psychoterapii, je i v této metodě důležitá spolupráce klienta. Odblokování vám pomůže najít souvislosti se současným problémem - "naladí hudební nástroj", avšak "hrát" už musí každý sám = ochota klienta udělat změnu a práce na sobě.