Esther a Jerry Hicks: "Sára" kniha třetí

16.01.2014 12:59

..."dozvíte se jak všechno vždycky dopadne dobře, že vaše cesta nikdy nekončí a že nemůžete nic pokazit, že vám může být dobře za všech okolností, že všechno můžete vidět jako dobré nebo špatné, a přitom je všechno dobré, že každá "náhoda" má svoji příčinu, že to co chcete, můžete objevit pod maskou toho co nechcete a můžete přestat žárlit a obviňovat se a místo toho se začít cítit dobře...

A nemohlo by pro tebe být důležitější tvoje vlastní štěstí, Sáro? Nemohlo by to pro tebe být to nejpodstatnější? Nic není tak důležité jako to, aby ses cítila dobře...Lidé si často myslí, že se něco podle nich musí změnit, aby jim mohlo být dobře. A když zjistí, že na takovou změnu nemají dost síly, hlasů nebo pravomocí, a že se dané okolnosti nezmění tak, jak by potřebovali, vzdají se, jsou nešťastní a připadají si bezmocní.Já bych byl rád, abys pochopila, že tvoje síla spočívá ve schopnosti vidět všechno takovým způsobem, který ti zajistí dobrý pocit.Pokud tohle zvládneš, budeš mít sílu dokázat všechno, co si budeš přát. Všechno co si přeješ, je na cestě k tobě, jen tomu musíš nechat otevřenou cestu. Jakmile se necítíš dobře, znamená to, že splnění svých přání kladeš překážky. Přijmout to, cosi přeješ, můžeš jedině tehdy, když se cítíš dobře.