Setkání dospělých

15.09.2023 00:00

ŠKOLIČKA

Zážitkovo-prožitkové setkání se sebou i ostatními podobně naladěnými lidmi budou probíhat v úterý pokud se skupina nedomluví jinak.  

Čas v 17.30hod .  Cena 300,- Kč. .

DATUM 26.9,2023