Setkání dospělých

15.11.2022 00:00

Zážitkovo-prožitkové setkání se sebou i ostatními podobně naladěnými lidmi probíhají většinou každé první úterý nebo čtvrtek v měsíci pokud se skupina nedomluví jinak.  Čas v 17.30hod .  Cena 300,- Kč. .