Setkání dospělých

01.01.2021 00:00

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou setkání pozastavena. Jakmile to bude možné určitě se zase rádi setkáme.

Zážitkovo-prožitkové setkání se sebou i ostatními podobně naladěnými lidmi probíhají každé první úterý v měsíci.  Čas v 17.30hod .  Cena 250,- Kč. . Skupina není uzavřena  a ani se nemusíte zúčastňovat pravidelně každý měsíc.

Těším se na setkání s Vámi